Aktualności

Uroczysta Sesja

UROCZYSTA SESJA

 

W dniu 4 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyła się uroczysta 47 ostatnia Sesja obecnej kadencji Rady Gminy Fajsławice.

dscn1963

Sesja miał uroczysty charakter i jej celem było podsumowanie mijającej kadencji Rady. Obrady były połączone z otwarciem nowego mostu i zakończeniem przebudowy drogi powiatowej nr 21162 relacji Suchodoły-Gardzienice. Podczas Sesji zostały wręczone również podziękowania dla radnych.

 

dscn1906dscn1907

dscn1909dscn1909

W spotkaniu uczestniczyli Radni Rady Gminy Fajsławice, sołtysi wsi oraz zaproszeni goście, w tym m.in.:

Pan Janusz Szpak-Starosta Krasnostawski

Pan Henryk Czerniej- Wicestarosta

Pan Marek Piwko oraz Pan Janusz Pędzisz- członkowie Zarządu Powiatu

Pani Anna Wojtaszek-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Pan Piotr Banach- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Ks. Tomasz  Skałecki –wikariusz parafii Fajsławice

Pan Dariusz Pylak- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Pan Andrzej Kowalski- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Pan Krzysztof Haładyj- dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Pan Włodzimierz Ciołek- Kierownik placówki terenowej KRUS w Piaskach

 dscn1925dscn1934

dscn1946dscn1962

Po skończonej sesji Radni oraz zaproszeni goście udali się do miejscowości Suchodoły, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie obiektu mostowego oraz dokonano przecięcia wstęgi.

                                                                                  

                                                                                                          Mariola Wilk

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Więcej informacji pod adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach oraz pod numerem telefonu (81)5853065.

OPS

Informacja wybory

INFORMACJA

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 4 listopada 2014r

 

  Stosownie do art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2011r z późniejszymi zmianami) informuje ,że na terenie gminy Fajsławice miejscem przeznaczonym na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych jest tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Fajsławice oraz tablice informacyjne w sołectwach.

Plakaty Komitetów Wyborczych mogą być umieszczane bezpłatnie na słupie informacyjnym  przy sklepie  „Jedynka „ w Fajsławicach.

Plakaty Komitetów Wyborczych mogą być również umieszczane w innych miejscach po uprzednim uzyskaniu zgody od właścicieli posesji.

 

                                                            Wójt Gminy

/-/Tadeusz Chruściel

 

 

Aktywnie dla Julki

W dniu 26 października 2014 r. przedstawiciele naszej gminy tj.: Zespół Śpiewaczy  Siedliszczanki oraz Gminne Koło Aktywnych Kobiet uczestniczyli w Festiwalu Smaku w Lubartowie. Festiwal został zorganizowany po raz pierwszy, ale cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przy tej okazji organizatorzy nie zapomnieli o szczytnym celu, jakim jest pomoc Julce Piskorskiej.

            Julia urodziła się 24 lipca 2014r. w Lubartowie. Przyszła na świat bez kości strzałkowych, piętowych, skokowych i śródstopia. Jedynym wyjściem na uratowanie nóżek Julki jest bardzo kosztowna operacja w Stanach Zjednoczonych. Koszt leczenia obu nóżek to ponad 300 000 dolarów, czyli prawie milion złotych.

            Gminne Koło Aktywnych Kobiet przekazało bezpłatnie dla wolontariuszy kosz ziół. Środki z ich sprzedaży wzbogaciły  ten szczytny cel. Zespół Siedliszczanki umilał czas uczestnikom imprezy, a przygotowane przez nasze kobiety potrawy cieszyły podniebienia wszystkich zebranych.

W podziękowaniu za udział w tym charytatywnym przedsięwzięciu Gmina Fajsławice otrzymała od organizatorów poduszkę w postaci ogromnego serca z napisem ,,Od Julki”.

  • DSCN1189
  • DSCN1204
  • DSCN1845
  • DSCN1877
  • DSCN1883
  • DSCN1885
  • DSCN1891

Simple Image Gallery Extended

Spotkanie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej

Dnia 23.10.2014r. w Zespole Szkół w Siedliskach Drugich odbyło się trzecie już spotkanie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej. Tegoroczne hasło spotkania to: ,,Dla ciebie oklaski, gdy nosisz odblaski”.  Impreza miała na celu dostarczyć dzieciom cennych zasad bezpieczeństwa zarówno na drodze jak i  podczas zabawy i pracy w gospodarstwie rolnym. Podczas spotkania dzieci mogły obejrzeć specjalnie przygotowane materiały filmowe oraz wysłuchać pogadanki przygotowanej przez ASP. Marzenę Skiba - rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie.

Czytaj więcej: Spotkanie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej

Ogłoszenie

Gminna Komisja Wyborcza w Fajsławicach informuje wszystkich pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Fajsławice, że podczas losowania numerów w dniu 22 października 2014 r. został popełniony błąd formalny.
Losowanie odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. o godz.15.00 w siedzibie komisji.

Zawiadomienie sesja

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r Nr 594, z późn. zm.)

zwołuję

XLVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 31 października 2014 roku o godz. 8.00

w Sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.


Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok,

- w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok,

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2015 rok,

- w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał

DMC Firewall is a Joomla Security extension!