Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
IX sesję Rady Gminy Fajsławice
na 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Fajsławice za 2018r.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
     a. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fajsławice
    b. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
   c. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice od dnia 1 września 2019 roku
    d. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.
    e. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    f. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Ogłoszenie

W dniach 21-22 marca 2019r. w miejscowości Ksawerówka prowadzona będzie modernizacja przepompowni wody. Z tego względu mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godzinach od 7:00 do 18:00 w miejscowości Ksawerówka, Marysin, część Siedlisk Pierwszych od pana Mieczysława Pecyny do budynku Klubu Kometa.

A.Granat

Turniej Wiedzy Pożarniczej

ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

 „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

              W dniu 15 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Fajsławicach przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.:Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Czytaj więcej: Turniej Wiedzy Pożarniczej

Promesa dla Fajsławic

Gminy i powiaty z województwa lubelskiego otrzymały dotacje z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie.

Czytaj więcej: Promesa dla Fajsławic

Dzień Kobiet

Dnia 9 marca 2019r. w gminie Fajsławice odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkanek gminy Fajsławice swoją obecnością zaszczyciły nas Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego Justyna Przysiężniak, a także Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus Dorota Sawa oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie Joanna Kawęcka.

Czytaj więcej: Dzień Kobiet 

Warsztaty kulinarne

Dnia 4 marca 2019r. w remizie OSP w Woli Idzikowskiej z inicjatywy  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Fajsławicach Pani Anny Wójcik odbyły się warsztaty kulinarne, w których wzięło udział 35 mieszkanek naszej gminy. Warsztaty prowadziły nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie Katarzyna Oleszczuk i Agnieszka Pawlas, które podzieliły się z uczestniczkami swoją kulinarną wiedzą i doświadczeniem. Nasze panie pod okiem instruktorek przygotowały wiele różnorodnych przekąsek i potraw, które nie tylko pięknie wyglądały, ale i pysznie smakowały. Efekty wspólnych działań można zobaczyć na zdjęciach.

A. Granat

Czytaj więcej: Warsztaty kulinarne

VIII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2019 03 04 10h37m48s572

Dnia 1 marca 2019r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Fajsławice.

W przerwie obrad odbyło się szkolenie dotyczące spraw BHP na stanowisku pracy, które poprowadził inspektor Ryszard Król z Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie, oraz inspektor Tomasz Abramczyk z Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy przedstawili zebranym zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń objętych dozorem technicznym, a także dotyczące zagrożeń wypadkowych wynikających z rolników podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej: VIII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

DMC Firewall is a Joomla Security extension!